Your browser does not support JavaScript!
研發處
歡迎光臨研發處
分類清單
教師產業研習

臺灣戲曲學院教師赴業界研習要點

 

國立臺灣戲曲學院教師進行產業研習或研究

形式一

產學合作案件

成果報告

       

形式二

實地服務或研究

申請表

      

合作協議書

      

成果報告書

      

深耕服務或研究

申請表

      

合作協議書

      

成果報告書

      

形式三

深度實務研習

申請表

      

合作協議書

      

成果報告書

      

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師產業研習或研究簡表

教師業界研習Q&A

教師產業研習簡報